izolacja i uszczelnianie tarasów oraz balkonów - DRIZORO

 
eNieruchomosci.pl: strona główna - zarządzaj artykułami

Nieruchomości Mościcki

Dział: Budowa domu21 06 2007

Izolacja tarasów i balkonów DRIZORO

Izolacja tarasów i balkonów w systemie DRIZORO to sprawdzone uszczelnienie, które sprawdza się w ciężkich warunkach klimatycznych obecnych w Polsce.


1. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU MATERIAŁAMI POLIURETANOWYMI LUB EPOKSYDOWYMI


1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa zczepna - MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. paro izolacja
5. izolacja termiczna
6. jastrych podkładowy
7. ubytki uzupełnić materiałem - MAXPATCH
8. izolacja wodoszczelna MAXSEAL FLEX
9. zabezpieczenie powłoką poliuretanową MAXURETHANE DECOR, MAXURETHANE W, MAXURETHANE 2C lub epoksydową MAXEPOX MORTER
10. dylatacja brzegowa - skrajna wykonana z MAXFLEX 100 LM/MM szer. ok. 5 mm
11. sznur dylatacyjny MAXCEL

INSTRUKCJA STOSOWANIA USZCZELNIENIA

1. Podłoże musi być czyste i dostatecznie nośne.
2. Ubytki w jastrychu podkładowym uzupełnić materiałem MAXPATCH.
3. Na dokładnie nawilżoną powierzchnię należy nałożyć pierwszą warstwę MAXSEAL FLEX w ilości 1,5 kg/m2.
4. Wykonanie drugiej warstwy - MAXSEAL FLEX w ilości ok. 1 kg/m2 .
5. Wykonanie powłoki zabezpieczającej z poliuretanu lub epoksydu zgodnie z instrukcjami technicznymi.
6. Wykonanie dylatacji brzegowej z MAXFLEX 100 LM/MM.


2. USZCZELNIENIE BALKONU MATERIAŁAMI POLIURETANOWYMI LUB EPOKSYDOWYMI

1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa sczepna - MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. ubytki uzupełnić materiałem MAXPATCH
5. izolacja wodoszczelna 2 warstwy - MAXSEAL FLEX
6. zabezpieczenie jedną z powłok poliuretanowych MAXURETHANE DECOR, MAXURETHANE W, MAXURETHANE 2C lub epoksydową MAXEPOX MORTER

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Podłoże musi być czyste i dostatecznie nośne.
2. Ubytki w jastrychu podkładowym uzupełnić materiałem MAXPATCH.
3. Na dokładnie nawilżoną powierzchnię należy nałożyć pierwszą warstwę - MAXSEAL FLEX - w ilości 1,5 kg/m2 .
4. Wykonanie drugiej warstwy - MAXSEAL FLEX w ilości ok. 1 kg/m2 .
5. Wykonanie powłoki zabezpieczającej z poliuretanu lub epoksydu zgodnie z instrukcjami technicznymi.


3. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU ELASTOMEREM NA BAZIE AKRYLU
1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa sczepna z MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. paro izolacja
5. izolacja termiczna
6. jastrych podkładowy
7. ubytki uzupełnić materiałem MAXPATCH
8. izolacja wodoszczelna z MAXELASTIC
9. siatka wzmacniająca w narożu
10. warstwa zasadnicza izolacji wykonana z MAXELASTIC z piaskiem
11. dodatkowe wykończenie z MAXURETHANE W

INSTRUKCJA USZCZELNIENIA

1. Podłoże musi być czyste i suche
2. Ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem MAXPATCH.
3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji - MAXELASTIC rozcieńczamy wodą w stosunku 3:1.
4. W połączeniu ze ścianą wkleić siatkę wzmacniającą.
5. W przypadku wystąpienia spękań na jastrychu miejsca te należy także zabezpieczyć siatką wzmacniającą.
6. Wykonanie warstwy zasadniczej z MAXELASTIC zmiesznego z piaskiem kwarcowym w ilości : 25 kg MAXELASTIC i 40 kg piasku.
8. Zużycie ok. 2,5 kg/m2 (Maxelastic z piaskiem).
9. Można wykonać dodatkowe zabezpieczenie z MAXURETHANE W przezroczystego w celu lepszego utrzymania czystości.


4. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI BALKONU ELASTOMEREM NA BAZIE AKRYLU

1. płyta żelbetowa
2. warstwa sczepna - MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. ubytki w płycie uzupełnić materiałem MAXPATCH
5. izolacja wodoszczelna - MAXELASTIC
6. warstwa wierzchnia izolacji - MAXELASTIC z piaskiem
7. siatka wzmacniająca w narożu
8. dodatkowe wykończenie - MAXURETHANE W

INSTRUKCJA USZCZELNIENIA BALKONU

1. Podłoże musi być czyste i suche
2. Ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem MAXPATCH
3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji - MAXELASTIC rozcieńczamy wodą w stosunku 3:1.
4. W połączeniu ze ścianą wkleić siatkę wzmacniającą.
5. W przypadku wystąpienia spękań na jastrychu miejsca te należy także zabezpieczyć siatką wzmacniającą.
6. Wykonanie warstwy zasadniczej z MAXELASTIC zmiesznego z piaskiem kwarcowym w ilości : 25 kg MAXELASTIC i 40 kg piasku.
7. Zużycie ok. 2,5 kg/m2 (Maxelastic z piaskiem).
8. Można wykonać dodatkowe zabezpieczenie z MAXURETHANE W przezroczystego w celu lepszego utrzymania czystości.


5. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI TARASU Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI CERAMICZNYMI1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa sczepna - MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. paro izolacja
5. izolacja termiczna
6. jastrych podkładowy
7. ubytki w płycie uzupełnić mater. MAXPATCH
8. izolacja wodoszczelna - 2 warstwy MAXSEAL FLEX
9. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
10. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
11. fuga mineralna - MAXJOINT
12. płytki ceramiczne
13. sznur o zamkniętych porach MAXCEL
14. elastyczne uszczelnienie MAXFLEX 100 LM
15. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA USZCZELNIENIA

1. Dokładnie oczyścić podłoże.
2. Ewentualne ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem - MAXPATCH
3. Podłoże dokładnie nasączyć wodą.
4. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości ok. 1,5 kg/m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ściana / podłoga.
5. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg/m2 .
6. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX.
7. Spoinowanie przyklejonej ceramiki - MAXJOINT.
8. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga.
9. Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1, następnie ułożyć sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
10. Zakończenie płytek na ścianie wykonać materiałem na bazie gumy silikonowej - MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM.


6. USZCZELNIENIE POWIERZCHNI BALKONU Z WYKOŃCZENIEM PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa sczepna - MAXBOND
3. podkład spadkowy
4. ubytki w płycie uzupełnić mater. MAXPATCH
5. izolacja wodoszczelna - 2 warstwy MAXSEAL FLEX
6. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
7. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
8. fuga mineralna - MAXJOINT
9. płytki ceramiczne
10. sznur o zamkniętych porach MAXCEL
11. elastyczne uszczelnienie MAXFLEX 100 LM
12. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA USZCZELNIENIA

1. Należy przed wykonaniem płyty żelbetowej umieścić zabezpieczenie przed penetracja wody - MADRAIN - P 8 lub MAXPLY
2. Przed wykonaniem podkładu spadkowego powierzchnię płyt żelbetowej zagruntować środkiem - MAXBOND
3. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1,5 kg / m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ścian / podłoga.
4. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg / m2
5. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX
6. Spoinowanie ułożonych płytek - MAXJOINT
7. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga. Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1. Następnie ułożyć sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
8. Zakończenie płytek na ścianie wykończyć silikonem MAXFLEX 600.


7. IZOLACJA TARASU POŁOŻONEGO BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE


1. rodzimy grunt
2. warstwa zagęszczonego żwiru lub chudy beton
3. zabezpieczenie przed penetracją wody - MAXDRAIN P 8 lub MAXPLY
4. płyta żelbetowa
5. warstwa sczepna - MAXBOND
6. podkład spadkowy
7. ubytki w betonie uzupełnić mater. - MAXPATCH
8. izolacja wodoszczelna - dwie warstwy - MAXSEAL FLEX gruboziarnisty
9. taśma uszczelniająca MAXFLEX XJS - DILAFLEX
10. klej wysokoelastyczny - MAXKOLA FLEX
11. fuga mineralna - MAXJOINT
12. płytki ceramiczne
13. sznur o zamkniętych porach - MAXCEL
14. elastyczne uszczelnienie - MAXFLEX 100 LM
15. uszczelnienie płytek ze ścianą MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO USZCZELNIENIA TARASU

1. Należy przed wykonaniem płyty żelbetowej umieścić zabezpieczenie przed penetracja wody - MADRAIN - P 8 lub MAXPLY
2. Przed wykonaniem podkładu spadkowego powierzchnię płyt żelbetowej zagruntować środkiem - MAXBOND
3. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1,5 kg / m2 i wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ścian / podłoga.
4. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg / m2
5. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX
6. Spoinowanie ułożonych płytek - MAXJOINT
7. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga. Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1. Następnie ułożyć sznur MAXCEL i 8. wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM.
9. Zakończenie płytek na ścianie wykończyć silikonem MAXFLEX 600 lub MAXFLEX 100 LM.


8. SZCZEGÓŁ MOCOWANIA I USZCZELNIENIA SŁUPKÓW BALUSTRADY I RYNNY1. płyta stropowa
2. wodoodporna szybkowiążąca zaprawa kotwiąca MAXGRIP
3. warstwa sczepna - MAXBOND
4. jastrych podkładowy
5. elastyczna izolacja - MAXSEAL FLEX
6. elastyczny klej - MAXKOLA FLEX
7. zabezpieczenie słupka stalowego - MAXREST PASSIVE
8. uszczelnienie MAXFLEX 100 MM
9. fuga mineralna - MAXJOINT
10. słupek
11. obróbka nadrynnowa


9. ROZWIĄZANIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ NA TARASIE1. płyta żelbetowa ze spadkiem
2. paro izolacja - MAXDRAIN P 8 lub MAXPLY
3. izolacja termiczna
4. jastrych podkładowy
5. izolacja wodoszczelna - MAXSEAL FLEX
6. klej elastyczny - MAXKOLA FLEX
7. płytki ceramiczne
8. sznur dylatacyjny MAXCEL
9. materiał gruntujący - PRIMER 1
10. materiał uszczelniający MAXFLEX 700 i MAXFLEX 800 alternatywnie lub MAXFLEX 100 LM

INSTRUKCJA WYKONANIA DYLATACJI

1. Po dokładnym oczyszczeniu dylatacji należy zagruntować ścianki boczne - PRIMER 1
2. Wcisnąć sznur dylatacyjny MAXCEL, który musi mieć średnicę większą o 25 % od szerokości szczeliny dylatacyjnej.
3. Krawędzie płytek ceramicznych należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.
4. Następnie należy uszczelniacz MAXFLEX 700 lub MAXFLEX 800 wlać do szczeliny dylatacyjnej lub zaaplikować kit uszczelniający MAXFLEX 100 LM.


Żródło: Serwis internetowy technologie-budowlane

RSS jest to standard przesyłania nagłówków informacji.
Nagłówki te mogą być odczytwane przez specjalne programy - czytniki RSS. Ich listę oraz katalog zasobów RSS można znaleźć na tej stronie: http://rss.mrok.org.

Dzięki temu najnowsze informacje trafiają do Ciebie od razu, bez potrzeby przeglądania poszczególnych stron www.

Więcej o RSS możesz się dowiedzieć tu:
Nasze kanały RSS | więcej o RSS >>

wszystkie działy

Artykuły
Kredyty
Dla pośrednika
Wzory umów
Prawo
Nowości
Budowa domu
Rynek pierwotny - zdjęcia z budowy


    << Powrót

| o nas | współpraca | reklama | kontakt | polityka prywatności | mapa serwisu | poleć nas | dodaj do ulubionych | zgłoś błąd | pomoc |

© Copyrights 2003-2022 Germino


nieruchomości - mieszkania - domy - działki - agencje nieruchomości - kredyty mieszkaniowe